Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Đang
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/vandangttk56
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT C Phủ Lý
  Quận/huyện Thành phố Phủ Lý
  Tỉnh/thành Hà Nam
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 5306 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Hiền
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/hoadadhy
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT C Phủ Lý
  Quận/huyện Huyện Duy Tiên
  Tỉnh/thành Hà Nam
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 49 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Bùi Mạnh Cường
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Chuyên Ngoại
  Quận/huyện Huyện Duy Tiên
  Tỉnh/thành Hà Nam
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 34302 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Tiến Diệp
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/tiendiep76
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT C Phủ Lý
  Quận/huyện Huyện Duy Tiên
  Tỉnh/thành Hà Nam
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 6661 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Việt An
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Mộc Nam
  Quận/huyện Huyện Duy Tiên
  Tỉnh/thành Hà Nam
  Điểm số 265 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đào Duy Thành
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến
  Quận/huyện Huyện Duy Tiên
  Tỉnh/thành Hà Nam
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Vũ Hoàng Long
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Châu Giang
  Quận/huyện Huyện Duy Tiên
  Tỉnh/thành Hà Nam
  Điểm số 219 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Việt An
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Mộc Nam
  Quận/huyện Huyện Duy Tiên
  Tỉnh/thành Hà Nam
  Điểm số 93 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đỗ Đinh Viên
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/dodinhvien78
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Đọi Sơn
  Quận/huyện Huyện Duy Tiên
  Tỉnh/thành Hà Nam
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 3135 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Đức Thắng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Yên Bắc
  Quận/huyện Huyện Duy Tiên
  Tỉnh/thành Hà Nam
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 1190 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Công Hoan
  Giới tính Nam
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Hà Nam
  Quận/huyện Huyện Duy Tiên
  Tỉnh/thành Hà Nam
  Điểm số 87 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Bảo Trung
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/baotrung79
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Duy Minh
  Quận/huyện Huyện Duy Tiên
  Tỉnh/thành Hà Nam
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 849 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên NGND. Nguyễn Thanh Huong
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Tiên Hiệp
  Quận/huyện Huyện Duy Tiên
  Tỉnh/thành Hà Nam
  Điểm số 87 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phan Viết Hạnh
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/hanhviet77
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT C Phủ Lý
  Quận/huyện Huyện Duy Tiên
  Tỉnh/thành Hà Nam
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 4695 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Vũ Hoàng Long
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/VuHoangLong1976
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Châu Giang
  Quận/huyện Huyện Duy Tiên
  Tỉnh/thành Hà Nam
  Điểm số 550 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Kiều Ngọc Kiên
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/kieukien80
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Duy Minh
  Quận/huyện Huyện Duy Tiên
  Tỉnh/thành Hà Nam
  Điểm số 12229 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Tuấn Minh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học Châu Giang B
  Quận/huyện Huyện Duy Tiên
  Tỉnh/thành Hà Nam
  Điểm số 1265 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Kiều Quang Lộc
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tiên Hải
  Quận/huyện Huyện Duy Tiên
  Tỉnh/thành Hà Nam
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đoàn Công Minh
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/khanhminh8106
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tiên Hiệp
  Quận/huyện Huyện Duy Tiên
  Tỉnh/thành Hà Nam
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 6450 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Đại
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Duy Tiên B
  Quận/huyện Huyện Duy Tiên
  Tỉnh/thành Hà Nam
  Điểm số 89 (xem chi tiết)